Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tài khoản NguonHang365

 

1. Đăng ký:

Để đặt hàng, Khách hàng cần đăng ký tài khoản trên NguonHang365, việc tạo mới tài khoản theo link tại đây

Hệ thống yêu cầu điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống (mục khoanh màu đỏ). Tiếp tục bấm vào mục “Đăng ký” để hoàn tất

Sau đó đăng nhập vào email để xác nhận như hình ảnh sau: