HƯỚNG DẪN TÍNH ĐIỂM TÍCH LŨY

 

Khi sử dụng dịch vụ của Nguonhang365, Quý khách sẽ được tích lũy điểm thành viên tương ứng với số tiền chi trả dịch vụ theo công thức:

58196ceaa68ea

Số điểm này gọi là “Điểm tích lũy”. Căn cứ vào “Điểm tích lũy” chúng tôi chia thành 7 cấp độ thành viên mỗi cấp độ khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi khác nhau. 

Để tra cứu điểm tích lũy và mức ưu đãi hiện tại,

 

Nguonhang365.com