HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN DỊCH VỤ CHO ĐƠN HÀNG

 

Trong quá trình lên đơn và đặt cọc cho đơn hàng, Quý khách có thể lựa chọn sử dụng các dịch vụ dưới đây:

 

1. Mua hàng

– Các đơn hàng trên Nguonhang365 đều mặc định chọn dịch vụ mua hàng và không có lựa chọn bỏ.

– Nguonhang365 thực hiện mua hàng trong vòng 24h kể từ thời điểm đặt cọc, nếu vượt quá thời điểm trên Nguonhang365 sẽ không thu phí mua hàng theo đúng cam kết chính sách mua hàng của Nguonhang365.

 

2. Kiểm hàng

– Các đơn lựa chọn dịch vụ kiểm hàng sẽ được kiểm tra số lượng, mẫu mã, các thuộc tính sản phẩm đã chọn khi mua hàng. Các đơn không lựa chọn dịch vụ kiểm hàng, Nguonhang365 sẽ chỉ kiểm tra xem sản phẩm có thuộc danh sách hàng cấm hay không và cho vận chuyển về Việt Nam.

– Khi tạo đơn, dịch vụ kiểm hàng sẽ được lựa chọn sẵn. Nếu bạn không có nhu cầu kiểm hàng với đơn đang tạo, có thể bỏ chọn dịch vụ kiểm hàng.

 

3. Hình thức đóng gói đặc biệt 

– Đối với các đơn hàng sản phẩm, vỏ/hộp sản phẩm dễ móp méo, biến dạng, hỏng hóc trong quá trình vận chuyển, Nguonhang365 khuyến cáo Khách hàng lựa chọn dịch vụ Đóng gỗ. Do việc vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam thường xuyên gặp va đập nên kể cả đối với các đơn hàng khi chuyển nội địa Trung Quốc an toàn, Nguonhang365 vẫn khuyến cáo Khách hàng đóng gỗ để đảm hạn chế rủi ro khi về tới Việt Nam.

– Có 2 hình thức đóng gỗ riêng & đóng gỗ chung (đóng gỗ cùng với các kiện hàng của các Khách hàng khác). Khách hàng có thể chọn lựa hình thức đóng gỗ phù hợp cho đơn hàng ngay khi tạo đơn.

– Mức phí đóng gỗ và các hướng dẫn sử dụng dịch vụ đóng gỗ, xin vui lòng tham khảo chính sách đóng gỗ.

 

4. Vận chuyển quốc tế 

– Có 3 hình thức vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là Vận chuyển thường (VCT), Chuyển phát nhanh (CPN) và Chuyển phát tiết kiệm (CPTK).

– Khi tạo đơn hàng, hình thức vận chuyển mặc định là VCT. Trong trường hợp Khách hàng tích chọn dịch vụ CPN, Nguonhang365 sẽ ưu tiên thời gian mua, kiểm, vận chuyển theo hình thức Chuyển phát nhanh đối với kiện hàng.

– Thời gian để thay đổi hình thức Vận chuyển quốc tế là trước khi Nguonhang365 đã nhận đơn hàng.

Trong trường hợp có những yêu cầu dịch vụ đặc biệt, vui lòng comment trên đơn hàng và gửi lại cho bộ phận Chăm sóc khách hàng.

 

Nguonhang365.com