HƯỚNG DẪN KIỂM TRA LỘ TRÌNH HÀNG HÓA VÀ TẠO YÊU CẦU GIAO

 

Hướng dẫn kiểm tra danh sách kiện hàng đã về kho

 

Khi hàng về kho nội địa và sẵn sàng giao, chúng tôi sẽ gửi thông tin qua tin nhắn điện thoại (sms), trên website, email.

Để xem chi tiết danh sách các kiện hàng đã có trong kho và yêu cầu giao (nếu có), Khách hàng có thể truy cập link: http://nguonhang365.com/i/#/don-hang

Khách hàng có thể nhận hàng theo các hình thức sau:

  • Đến kho Nguonhang365 nhận hàng (tại VN)
  • Yêu cầu chúng tôi giao hàng đến địa chỉ khách đăng ký nhận.

Đối với hình thức giao hàng tại địa chỉ của khách, chúng tôi sẽ không giao hàng ngay khi hàng về kho, mà chúng tôi sẽ giao hàng khi Khách hàng có yêu cầu giao. (hàng hóa giao thẳng – từ Kho TQ của chúng tôi về nhà khách.)

 

Khách hàng có thể thực hiện một trong các cách yêu cầu giao hàng sau đây:

1. Thực hiện yêu cầu giao hàng qua hệ thống:

Bước 1: Truy cập trang Yêu cầu giao hàng http://nguonhang365.com/i/#/giao-hang

Bước 2: Lựa chọn danh sách các kiện hàng cần yêu cầu giao, lựa chọn địa chỉ nhận hàng và click “Yêu cầu giao hàng”.

2. Gọi trực tiếp tới kho để yêu cầu giao hàng:

Thông tin liên lạc vui lòng xem tại chân trang.

 

3. Liên lạc với bộ phận Chăm sóc Khách hàng:

Thông qua công cụ chat trực tuyến hoặc hotline.

 

Lưu ý: 

– Khi hàng về kho, chúng tôi sẽ tính số tiền vận chuyển vào tổng giá trị đơn hàng, khi Khách hàng thực hiện xong các thủ tục thanh toán số tiền còn thiếu (số tiền còn thiếu trên đơn = tổng giá trị đơn hàng trừ số tiền đã đặt cọc) và số dư tài khoản.

– Trường hợp đơn hàng có nhiều kiện, được vận chuyển vào thời gian khác nhau, đơn hàng sẽ được tất toán tài chính đầy đủ (trừ phí vận chuyển của kiện hàng chưa về) ngay khi xuất kho giao kiện hàng đầu tiên.